ACRYSTON® ULTRA - karta techniczna (KT) - Protinta

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty ▼ > ACRYSTON® ULTRA

ACRYSTON® ULTRA - karta techniczna (KT)

KARTA TECHNICZNA
PREPARAT GRUNTUJĄCO – WZMACNIAJĄCY
ACRYSTON® ULTRA
Preparat gruntujący zawierający żywice akrylowe przeznaczony do regulowania chłonności podłoży mineralnych oraz ich wzmocnienia strukturalnego.

Opis produktu:
ACRYSTON® ULTRA jest gruntem opartym na ultra drobnocząsteczkowej dyspersji żywicy (czysto) akrylowej. Preparat przeznaczony jest do gruntowania podłoży mineralnych grubokrystalicznych jak piaskowiec czy tynki mineralne oraz „trudnych” podłoży drobnokrystalicznych takich jak: gips budowlany, gips sztukatorski, gładź gipsowa, płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-włókninowa, cegła, styropian, styrodur - w celu zmniejszenia i wyrównania ich chłonności przed nałożeniem powłok malarskich, tynków, zapraw czy klejów.
ACRYSTON® ULTRA znacząco polepsza adhezję powłok do podłoża.
Ze względu na bardzo mały rozmiar cząsteczek (duża zdolność penetracji) oraz dużą siłę wiążącą preparatu, ACRYSTON® ULTRA, odznacza się  dobrym działaniem wzmacniającym strukturę porowatych kamieni naturalnych i sztucznych, spoin i tynków mineralnych oraz materiałów gipsowych.
ACRYSTON® ULTRA może być także stosowany jako nośnik pigmentów nieorganicznych do wykonywania barwnych laserunków na podłoża mineralne.
Podobną rolę preparat ACRYSTON® ULTRA może pełnić przy aplikowaniu wodorozcieńczalnych bejc na surowe powierzchnie drewniane.

Produkt charakteryzuje się między innymi: dobrą paroprzepuszczalnością, odpornością na warunki atmosferyczne, niską adsorpcją wody oraz bardzo wysoką odpornością na alkalia.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:
ACRYSTON® ULTRA w postaci handlowej jest preparatem gotowym do użycia. Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być oczyszczona ze starych powłok, czysta, sucha i odpylona . Powierzchnie nie przeznaczone do gruntowania,
a w szczególności szkło i metale, należy osłonić. W przypadku zastosowania preparatu do ograniczenia i wyrównania chłonności podłoża, ACRYSTON® ULTRA należy nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Preparat nakładać jedno- lub dwukrotnie,
w zależności od chłonności i struktury podłoża.
W celu wzmocnienia strukturalnego spulweryzowanego podłoża mineralnego stosować wielokrotną aplikację „mokre na mokre” aż do stanu nasycenia podłoża.

Przed użyciem wyrób wymieszać w oryginalnym opakowaniu.
Temperatura stosowania: od +5ºC do +35ºC (tj. temperatura płynu, podłoża i powietrza).
Po zakończeniu pracy ręce i narzędzia umyć wodą pitną.
Okres trwałości w szczelnym, oryginalnym opakowaniu – 12 miesięcy.

Wyrób należy przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temperatur od +5ºC do +25ºC zgodnie z obowiązującymi przepisami w transporcie. W czasie  przechowywania i transportu wyrób należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.

Dane techniczne:
Skład: dyspersja żywicy akrylowej, substancje pomocnicze
Barwa: mleczna, opalizująca
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: ok. 1,015 kg/dm3
pH: 7,5 – 8,5
Temp. wrzenia: ok. 100ºC
Paroprzepuszczalność: powyżej 300 g/m2d (Sd poniżej 0,08 m)
Wydajność: od 0,05 kg/m2 do 0,4 kg/m2
Czas schnięcia: ok. 30 min. w warunkach standardowych

PKWiU 24.30.11-70.00

Producent:
PROTINTA Eugeniusz Szargot
53-201 Wrocław, Al. Gen. J.Hallera 153 A/16
Tel. kom. 0603  935 709
e-poczta: protinta@protinta.com.pl
internet: www.protinta.com.pl
data: kwiecień 2015

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.
 
Copyright© 2016 PROTINTA
Projekt i wykonanie: F.U.Goja
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego