ACRYSTON® REPRO COLOR/NEUTRAL - karta techniczna (KT) - Protinta

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty ▼ > ACRYSTON® REPRO COLOR/NEUTRAL

ACRYSTON® REPRO COLOR/NEUTRAL - karta techniczna (KT)

KARTA TECHNICZNA
DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA
ACRYSTON® REPRO COLOR/NEUTRAL
Zaprawa mineralno-polimerowa do wykonywania odlewów z form oraz do innych zastosowań w pracach konserwatorskich
i budowlanych.

Opis produktu:
Zaprawa ACRYSTON® REPRO jest dwuskładnikową zaprawą kamieniarską zarabianą preparatem ACRYSTON® CONCRET.
Zaprawa ACRYSTON® REPRO produkowana jest w wariancie pigmentowanym (ACRYSTON® REPRO COLOR) i nie pigmentowanym (ACRYSTON® REPRO NEUTRAL).Obie odmiany wytwarzane są na bazie kombinacji kruszyw o granulacji w zakresie 0 – 0,8 mm.
Zaprawy ACRYSTON® REPRO przeznaczone są głównie do wykonywania reprodukcji metodą odlewania np. detali architektonicznych, fragmentów rzeźb, płyt okładzinowych oraz innych form dających się wytworzyć w tej technologii.
W uzasadnionych przypadkach zapraw ACRYSTON® REPRO można użyć, w zestawie z preparatem ACRYSTON® CONCRET do uzupełniania ubytków w kamieniu naturalnym i sztucznym. W ten sposób uzyskuje się materiał o wysokiej twardości przydatny do uzupełniania ubytków
w miejscach narażonych na ścieranie (np. stopnie schodów wykonanych z piaskowca).
Zaprawa ACRYSTON® REPRO COLOR kolorowana jest nieorganicznymi pigmentami ziemnymi, natomiast zaprawa ACRYSTON® REPRO NEUTRAL przeznaczona jest do samodzielnego kolorowania. Zaprawy ACRYSTON® REPRO po wyschnięciu charakteryzują się: wysoką twardością, odpornością na ścieranie, bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (m.in. mrozoodpornością), wysoką odpornością na działanie soli i alkaliów, bardzo wysoką trwałością i stabilnością barw,  wysoką adhezją do materiału podłoża, brakiem naprężeń wewnętrznych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:
Do wykonywania odlewów używać tylko preparatu ACRYSTON® CONCRET.
ACRYSTON® CONCRET używany do zapraw ACRYSTON® REPRO należy stosować w postaci koncentratu w ilości 15% wagowych w stosunku do suchej masy zaprawy.
Dla uzyskania pożądanej konsystencji (lepkości) mokrej masy należy dodać pewną ilość wody. Dodatek wody, regulujący lepkość, należy ustalić doświadczalnie.
UWAGA: zbyt duży nadmiar roztworu żywic powoduje znaczące wydłużenie czasu schnięcia odlewu w formie !
Jeżeli uzasadnione będzie użycie zaprawy ACRYSTON® REPRO do uzupełniania ubytków w kamieniu naturalnym lub sztucznym, rekonstruowane miejsce wymaga przygotowania – patrz niżej.
Powierzchnia przeznaczona do nakładania zaprawy powinna być czysta, sucha, nie krusząca się i odpylona. Powierzchnie ubytków zagruntować rozcieńczonym (wodą pitną) płynem zarobowym ACRYSTON® CONCRET (płyn/woda = od 1/1 do 1/4 w zależności od chłonności podłoża).
Zaprawę ACRYSTON® REPRO zarabiać preparatem ACRYSTON® CONCRET do pożądanej konsystencji (np. plastyczna, ok. 0,7 kg ACRYSTON® CONCRET na 4 kg zaprawy).
Po wymieszaniu składników, do uzyskania jednorodnej masy, zaprawę pozostawić na 30 min. pod przykryciem, a następnie nakładać odpowiednim narzędziem na przygotowane miejsca i formować.
Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 50 mm. Kolejne warstwy mogą być nakładane po stwardnieniu warstwy poprzedniej - bez potrzeby gruntowania.
Mechaniczną obróbkę ścierną powierzchni utwardzonej zaprawy można wykonywać po upływie min. 24 godzin, a modelowanie narzędziami kamieniarskimi po upływie ok. 7 dni.
Wysoka wilgotność i/lub niska temperatura powietrza wydłużają proces schnięcia nałożonej zaprawy.

Temp. stosowania: od +5ºC do +35ºC (tj. temperatura zarobionej zaprawy, podłoża i powietrza).
Po zakończeniu pracy ręce i narzędzia umyć wodą pitną.
Okres trwałości: w suchym pomieszczeniu i w szczelnym opakowaniu – 6 miesięcy.

Dane techniczne utwardzonej zaprawy:
Skład: wypełniacze krystaliczne, cement, pigmenty, substancje pomocnicze, dyspersje polimerów akrylowych

Gęstość: 1,9 kg/dm3

Barwa: wg wzornika firmy PROTINTA

PKWiU 26.64.10-00.00

Producent:
PROTINTA Eugeniusz Szargot
53-201 Wrocław, Al. Gen. J. Hallera 153 A/16
Tel. kom. 0603  935 709
e-poczta: protinta@protinta.com.pl
internet: www.protinta.com.pl
data: kwiecień 2015

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.
 
Copyright© 2016 PROTINTA
Projekt i wykonanie: F.U.Goja
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego