ACRYSTON® CONCRET - karta techniczna (KT) - Protinta

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty ▼ > ACRYSTON® CONCRET

ACRYSTON® CONCRET - karta techniczna (KT)

KARTA TECHNICZNA
PREPARAT
ACRYSTON® CONCRET
Preparat zawierający żywice akrylowe, przeznaczony do użycia z zaprawami ACRYSTON® oraz do gruntowania powierzchni materiałów na bazie cementu, a także do innych zastosowań w pracach konserwatorskich i budowlanych.

Opis produktu:
ACRYSTON® CONCRET może pełnić trzy funkcje:
1/ płynu zarobowego przeznaczonego do użycia z zaprawami ACRYSTON® REPRO COLOR/NEUTRAL służącymi do wykonywania odlewów z form oraz z zaprawami ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL do uzupełniania ubytków w kamieniu naturalnym i sztucznym.

2/ dodatku modyfikującego do innych zapraw na bazie cementu, a także klejów do styropianu.
ACRYSTON® CONCRET jako dodatek modyfikujący do zapraw znacząco polepsza takie cechy utwardzonej zaprawy jak: twardość, odporność na ścieranie, przyczepność do podłoża oraz przyczepność warstw nawierzchniowych (powłok malarskich, tynków), odporność na wodę i alkalia, odporność na warunki atmosferyczne (m.in. mrozoodporność) oraz redukuje stopień skurczu i tendencję do pylenia. ACRYSTON® CONCRET znacznie poprawia m.in. takie cechy zapraw w stanie mokrym jak: plastyczność, lejność, urabialność i tzw. czas otwarty.

3/ płynu gruntującego - ACRYSTON® CONCRET w rozcieńczeniu z wodą pitną służy do gruntowania takich podłoży jak: beton, wylewki cementowe, cementowe zaprawy murarskie i tynkarskie, kleje do styropianu.
ACRYSTON® CONCRET zastosowany jako grunt do podłoży cementowych wpływa następująco na własności podłoża: utwardza powierzchnię, podnosi odporność na ścieranie, polepsza przyczepność warstw nawierzchniowych, redukuje tendencję do pylenia, podnosi odporność na wodę i alkalia, ogranicza chłonność i polepsza mrozoodporność.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:
ACRYSTON® CONCRET używany jako płyn zarobowy do zapraw ACRYSTON® REPRO należy stosować w postaci koncentratu w ilości 15% wagowych w stosunku do suchej masy zaprawy. Dla uzyskania pożądanej konsystencji (lepkości) mokrej masy należy dodać pewną ilość wody. Dodatek wody, regulujący lepkość, należy ustalić doświadczalnie.
UWAGA: zbyt duży nadmiar roztworu żywic powoduje znaczące wydłużenie czasu schnięcia odlewu w formie !
W przypadku zastosowania preparatu ACRYSTON® CONCRET jako dodatku modyfikującego do innych zapraw i tynków cementowych proporcje mieszania należy ustalić indywidualnie w zależności od własności użytej suchej zaprawy oraz potrzeb wykonawcy.
W przypadku zastosowania preparatu jako gruntu należy stosować następujące rozcieńczenia:
- chłonne zaprawy i tynki ACRYSTON® CONCRET/woda = 1/2,
- beton, wylewki cementowe ACRYSTON® CONCRET/woda = 1/4.
Roztwór po rozcieńczeniu wodą należy zużyć w ciągu 12 godzin od jego sporządzenia.

Przed użyciem wyrób wymieszać w oryginalnym opakowaniu.
Temp. stosowania: od +5ºC do +35ºC (tj. temperatura płynu, podłoża i powietrza).
Po zakończeniu pracy ręce i narzędzia umyć wodą pitną.
Okres trwałości: w szczelnym, oryginalnym opakowaniu – 12 miesięcy.

Wyrób należy przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temperatur od +5ºC do +30ºC zgodnie z obowiązującymi przepisami w transporcie. W czasie przechowywania i transportu wyrób należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.

Dane techniczne:
Skład: wodne dyspersje polimerów akrylowych, substancje pomocnicze
Rozcieńczalnik: woda pitna
Barwa: mleczno-biała
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: ok. 1,03 kg/dm3
pH: 9,0 – 10,0
Temp. wrzenia: ok. 100ºC

PKWiU 24.30.11-70.00

Producent:
PROTINTA Eugeniusz Szargot
53-201 Wrocław, Al. Gen. J.Hallera 153 A/16
Tel. kom. 0603  935 709
e-poczta: protinta@protinta.com.pl
internet: www.protinta.com.pl
data: kwiecień 2015

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.
 
Copyright© 2016 PROTINTA
Projekt i wykonanie: F.U.Goja
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego