ACRYSTON® FLEX - karta techniczna (KT) - Protinta

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty ▼ > ACRYSTON® FLEX

ACRYSTON® FLEX - karta techniczna (KT)

KARTA TECHNICZNA
PREPARAT
ACRYSTON® FLEX
Preparat zawierający żywice akrylowe przeznaczony do użycia z produktami ACRYSTON®, a w szczególności do użycia wraz z zaprawą ACRYSTON® PROFIL FLEX, a także do innych zastosowań w pracach konserwatorskich i budowlanych.

Opis produktu:
ACRYSTON® FLEX przeznaczony jest do użycia z zaprawą ACRYSTON® PROFIL FLEX.
Preparat ACRYSTON® FLEX stosowany jako płyn zarobowy do zaprawy ACRYSTON® PROFIL FLEX, powoduje, że uzyskane powłoki (po związaniu i wyschnięciu) charakteryzują się następującymi własnościami: dużą elastycznością, wysoką adhezją powłoki do podłoża oraz występowaniem silnego tzw. mostka adhezyjnego dla powłok nawierzchniowych (powłoki malarskie, tynki), odpornością na warunki atmosferyczne (między innymi mrozoodpornością).
Ponadto preparat ACRYSTON® FLEX eliminuje potrzebę stosowania preparatów gruntujących (ograniczających chłonność podłoża przed nałożeniem powłok nawierzchniowych).
ACRYSTON® FLEX użyty jako płyn zarobowy do zapraw poprawia między innymi takie cechy zapraw (w stanie mokrym) jak: plastyczność, urabialność.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:
ACRYSTON® FLEX jako preparat zarobowy do zaprawy ACRYSTON® PROFIL FLEX należy stosować w postaci nie rozcieńczonej.
Zalecana proporcja zaprawy ACRYSTON® PROFIL FLEX do płynu ACRYSTON® FLEX wynosi 1000g/300 g.

Proporcja płynu zarobowego ACRYSTON® FLEX, jako dodatku modyfikującego do innych zapraw i tynków, powinna zostać dobrana indywidualnie - w zależności od własności użytej suchej zaprawy oraz potrzeb wykonawcy.

Przed użyciem wyrób wymieszać w oryginalnym opakowaniu.
Temp. stosowania: od +5ºC do +35ºC (tj. temperatura płynu, podłoża i powietrza).
Po zakończeniu pracy ręce i narzędzia umyć wodą pitną.
Okres trwałości: w szczelnym, oryginalnym opakowaniu – 12 miesięcy.

Wyrób należy przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temperatur od +5ºC do +30ºC zgodnie z obowiązującymi przepisami w transporcie. W czasie przechowywania i transportu wyrób należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.

Dane techniczne:
Skład: wodne dyspersje polimerów akrylowych, substancje pomocnicze i modyfikujące
Rozcieńczalnik woda pitna
Barwa: mleczno-biała
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: ok. 1,05 kg/dm3
pH: 9,0 – 10,0
Temp. wrzenia: ok. 100 ºC

PKWiU 24.30.11-70.00

Producent:
PROTINTA Eugeniusz Szargot
53-201 Wrocław, Al. Gen. J.Hallera 153 A/16
Tel. kom. 0603  935 709
e-poczta: protinta@protinta.com.pl
internet: www.protinta.com.pl
data: kwiecień 2015

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.
 
Copyright© 2016 PROTINTA
Projekt i wykonanie: F.U.Goja
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego