ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL - karta techniczna (KT) - Protinta

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty ▼ > ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL

ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL - karta techniczna (KT)

KARTA TECHNICZNA
DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA
ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL
Zaprawa mineralno-polimerowa do uzupełniania ubytków w kamieniu naturalnym i sztucznym oraz do innych zastosowań w pracach konserwatorskich i budowlanych.

Opis produktu:
Zaprawa ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL jest dwuskładnikową zaprawą kamieniarską zarabianą preparatami ACRYSTON® NORMAL lub ACRYSTON® CONCRET.
Zaprawa ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL produkowana jest w dwóch rodzajach różniących się granulacją kruszyw i pigmentacją:

1/ Zaprawa ACRYSTON® COLOR wytwarzana jest na bazie kruszyw o granulacji w zakresie 0 – 0,4 mm i kolorowana nieorganicznymi pigmentami ziemnymi. Stosowana jest do rekonstrukcji kamieni naturalnych oraz sztucznych (takich jak: piaskowiec, wapień, trawertyn, marmur, beton, cegła, tynk itp), a w szczególności do: uzupełniania ubytków o każdych wymiarach na rzeźbach i detalach elewacyjnych, niwelowania płytkich nierówności na dużych powierzchniach elewacji z piaskowca, fugowania płyt elewacyjnych, wykonywania barwnych okładzin imitujących piaskowiec.

2/ Zaprawa ACRYSTON® NEUTRAL wytwarzana na bazie kombinacji kruszyw o granulacji w zakresie 0,4 – 0,8 mm i neutralnej barwie przeznaczona jest do wypełniania głębszych ubytków i stanowi podkład pod skolorowaną zaprawę.

Zaprawa ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL, po wyschnięciu, ma własności zbliżone do kamienia naturalnego i charakteryzuje się: bardzo wysoką adhezją do podłoża, porowatą strukturą wewnętrzną przyspieszającą proces schnięcia i polepszającą właściwości dyfuzyjne utwardzonej zaprawy oraz ułatwiającą obróbkę mechaniczną, bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (m.in. mrozoodpornością), wysoką odpornością na działanie soli i alkaliów, bardzo wysoką trwałością i stabilnością barw, brakiem ograniczeń co do minimalnej grubości nakładanej warstwy, brakiem naprężeń wewnętrznych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:
Powierzchnia przeznaczona do nakładania zaprawy powinna być czysta, sucha, nie krusząca się i odpylona. Powierzchnie ubytków (gniazda) zagruntować preparatem ACRYSTON® ULTRA.
Suchą zaprawę ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL zarabiać preparatem ACRYSTON® NORMAL lub CONCRET do pożądanej konsystencji
(np. gęstopłynna - ok. 1 kg ACRYSTON® NORMAL lub CONCRET na 4 kg zaprawy; plastyczna - ok. 0,7 kg ACRYSTON® NORMAL lub CONCRET na 4 kg zaprawy).
Po wymieszaniu składników do uzyskania jednorodnej masy, zaprawę pozostawić na 30 min. pod przykryciem, a następnie nakładać odpowiednim narzędziem na przygotowane miejsca i formować.
Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 50 mm. Kolejne warstwy mogą być nakładane po stwardnieniu warstwy poprzedniej - bez potrzeby gruntowania.
Obróbkę ścierną powierzchni utwardzonej zaprawy można wykonywać po upływie min. 24 godzin, a modelowanie narzędziami kamieniarskimi po upływie ok. 7 dni.
Wysoka wilgotność i/lub niska temperatura powietrza wydłużają proces schnięcia nałożonej zaprawy.

Temp. stosowania: od +5ºC do +35ºC (tj. temperatura zarobionej zaprawy, podłoża i powietrza).
Po zakończeniu pracy ręce i narzędzia umyć wodą pitną.
Okres trwałości: w suchym pomieszczeniu i w szczelnym opakowaniu – 6 miesięcy.

Dane techniczne utwardzonej zaprawy:
Skład: wypełniacze krystaliczne, cement, pigmenty, substancje pomocnicze i modyfikujące,
dyspersja polimerów akrylowych
Gęstość: 1,5 kg/dm3
Barwa: wg wzornika firmy PROTINTA

PKWiU 26.64.10-00.00

Producent:
PROTINTA Eugeniusz Szargot
53-201 Wrocław, Al. Gen. J.Hallera 153 A/16
Tel. kom. 0603  935 709
e-poczta: protinta@protinta.com.pl
internet: www.protinta.com.pl
data: kwiecień 2015

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.
 
Copyright© 2016 PROTINTA
Projekt i wykonanie: F.U.Goja
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego