ACRYSTON® SPRAY - karta techniczna (KT) - Protinta

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty ▼ > ACRYSTON® SPRAY

ACRYSTON® SPRAY - karta techniczna (KT)

KARTA TECHNICZNA
PREPARAT
ACRYSTON® SPRAY
Preparat zawierający żywice akrylowe przeznaczony do użycia z produktami ACRYSTON®, a w szczególności do użycia wraz z zaprawą natryskową ACRYSTON® SPRAY NEUTRAL oraz zaprawą ACRYSTON® PROFIL, a także do innych zastosowań w pracach konserwatorskich i budowlanych.

Opis produktu:
ACRYSTON® SPRAY przeznaczony jest do użycia z zaprawą natryskową ACRYSTON® SPRAY NEUTRAL oraz zaprawą ACRYSTON® PROFIL.
ACRYSTON® SPRAY może być ponadto stosowany jako płyn zarobowy do zapraw ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL,
a także jako dodatek modyfikujący do innych zapraw i tynków na bazie cementu.
Preparat ACRYSTON® SPRAY stosowany jako płyn zarobowy do zapraw ACRYSTON® SPRAY NEUTRAL oraz ACRYSTON® PROFIL, powoduje, że uzyskane powłoki (po związaniu i wyschnięciu) charakteryzują się następującymi własnościami: optymalną elastycznością i twardością, wysoką adhezją powłoki do podłoża oraz występowaniem silnego tzw. mostka adhezyjnego dla powłok nawierzchniowych (powłoki malarskie, tynki), odpornością na warunki atmosferyczne (między innymi mrozoodpornością).
Ponadto preparat ACRYSTON® SPRAY redukuje stopień skurczu wiążącej zaprawy, eliminuje potrzebę stosowania preparatów gruntujących (ograniczających chłonność podłoża przed nałożeniem powłok nawierzchniowych), powoduje także silny wzrost stopnia retencji wody w zaprawie.
ACRYSTON® SPRAY użyty jako płyn zarobowy do zapraw poprawia między innymi takie cechy zapraw (w stanie mokrym) jak: plastyczność, urabialność oraz tzw. czas otwarty.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:
ACRYSTON® SPRAY jako preparat zarobowy do zaprawy natryskowej ACRYSTON® SPRAY NEUTRAL należy stosować w postaci nie rozcieńczonej.
Zalecana proporcja zaprawy ACRYSTON® SPRAY NEUTRAL do płynu ACRYSTON® SPRAY wynosi 1000g/260 g.
Zalecana proporcja zaprawy ACRYSTON® PROFIL do płynu ACRYSTON® SPRAY wynosi 1000g/180 g.
Proporcja płynu zarobowego ACRYSTON® SPRAY, jako dodatku modyfikującego do innych zapraw i tynków, powinna zostać dobrana indywidualnie, w zależności od własności użytej suchej zaprawy oraz potrzeb wykonawcy.

Przed użyciem wyrób wymieszać w oryginalnym opakowaniu.
Temp. stosowania: od +5ºC do +35ºC (tj. temperatura płynu, podłoża i powietrza).
Po zakończeniu pracy ręce i narzędzia umyć wodą pitną.
Okres trwałości: w szczelnym, oryginalnym opakowaniu – 12 miesięcy.

Wyrób należy przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temperatur od +5ºC do +30ºC zgodnie z obowiązującymi przepisami w transporcie. W czasie przechowywania i transportu wyrób należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.

Dane techniczne:
Skład: wodne dyspersje kopolimerów akrylowych, substancje pomocnicze i modyfikujące
Rozcieńczalnik woda pitna
Barwa: mleczno-biała
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: ok. 1,05 kg/dm3
pH: 8,5 – 9,5
Temp. wrzenia: ok. 100 ºC

PKWiU 24.30.11-70.00

Producent:
PROTINTA Eugeniusz Szargot
53-201 Wrocław, Al. Gen. J.Hallera 153 A/16
Tel. kom. 0603  935 709
e-poczta: protinta@protinta.com.pl
internet: www.protinta.com.pl
data: kwiecień 2015

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.
 
Copyright© 2016 PROTINTA
Projekt i wykonanie: F.U.Goja
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego