ACRYSTON® NORMAL - karta techniczna (KT) - Protinta

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty ▼ > ACRYSTON® NORMAL

ACRYSTON® NORMAL - karta techniczna (KT)

KARTA TECHNICZNA
PREPARAT
ACRYSTON® NORMAL
Preparat zawierający żywice akrylowe przeznaczony do użycia z produktami ACRYSTON® oraz do innych zastosowań w pracach konserwatorskich i budowlanych.

Opis produktu:
ACRYSTON® NORMAL  może pełnić dwie funkcje:
1/ płynu zarobowego przeznaczonego do użycia z zaprawami ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL,

2/ rozcieńczalnika do farb ACRYSTON® STANDARD,

ACRYSTON® NORMAL może być stosowany jako dodatek modyfikujący do innych zapraw i tynków na bazie cementu.
ACRYSTON® NORMAL jako dodatek modyfikujący do zapraw znacząco polepsza takie cechy utwardzonej zaprawy jak: elastyczność, przyczepność zaprawy do podłoża oraz przyczepność warstw nawierzchniowych (powłok malarskich, tynków), odporność na warunki atmosferyczne i UV (m.in. mrozoodporność), udarność, a także redukuje stopień skurczu i obniża tendencję do zabrudzeń.
ACRYSTON® NORMAL poprawia między innymi takie cechy zapraw w stanie mokrym jak: plastyczność, urabialność oraz  tzw. czas otwarty.
ACRYSTON® NORMAL jest preparatem niskolepkim, znacznie zwiększającym retencję wody w zaprawie.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:
ACRYSTON® NORMAL używany jako płyn zarobowy do zapraw ACRYSTON® COLOR/NEUTRAL oraz jako rozcieńczalnik farb ACRYSTON® STANDARD należy stosować w postaci nierozcieńczonej.
Zalecana proporcja mieszania zaprawy ACRYSTON® COLOR do płynu ACRYSTON® NORMAL wynosi około 1000g/220 g.
Proporcja płynu zarobowego ACRYSTON® NORMAL jako dodatku modyfikującego do innych zapraw i tynków powinna zostać dobrana indywidualnie, w zależności od własności użytej suchej zaprawy oraz potrzeb wykonawcy.

Przed użyciem wyrób wymieszać w oryginalnym opakowaniu.
Temp. stosowania: od +5ºC do +35ºC (tj. temperatura płynu, podłoża i powietrza).
Po zakończeniu pracy ręce i narzędzia umyć wodą pitną.
Okres trwałości: w szczelnym, oryginalnym opakowaniu – 12 miesięcy.

Wyrób należy przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temperatur od +5ºC do +30ºC zgodnie z obowiązującymi przepisami w transporcie. W czasie przechowywania i transportu wyrób należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.

Dane techniczne:
Skład: wodne dyspersje polimerów akrylowych, substancje pomocnicze i modyfikujące
Rozcieńczalnik woda pitna
Barwa: mleczno-biała
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: ok. 1,03 kg/dm3
pH: 9,0 – 10,0
Temp. wrzenia: ok. 100 ºC

PKWiU 24.30.11-70.00

Producent:
PROTINTA Eugeniusz Szargot
53-201 Wrocław, Al. Gen. J.Hallera 153 A/16
Tel. kom. 0603  935 709
e-poczta: protinta@protinta.com.pl
internet: www.protinta.com.pl
data: kwiecień 2015

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.
 
Copyright© 2016 PROTINTA
Projekt i wykonanie: F.U.Goja
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego