ACRYSTON® STANDARD - karta techniczna (KT) - Protinta

Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty ▼ > ACRYSTON® STANDARD

ACRYSTON® STANDARD - karta techniczna (KT)

KARTA TECHNICZNA
FARBA
ACRYSTON® STANDARD
Farba dyspersyjna do tworzenia imitacji piaskowca.

Opis produktu:
Farba ACRYSTON® STANDARD jest produktem o wysokiej lepkości, tworzącym powłokę o wyglądzie i cechach zbliżonych do piaskowca na powierzchniach takich materiałów jak: tynk, beton, cegła, gips, styropian, poliuretan itp.
Przy pomocy preparatu ACRYSTON® STANDARD uzyskuje się powłoki grubonawarstwione o dużej elastyczności.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:
Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia przeznaczona do naniesienia preparatu powinna być czysta, sucha, odtłuszczona, nie krusząca się i odpylona. Zaleca się usunąć stare powłoki malarskie. Oczyszczoną powierzchnię należy zagruntować preparatem ACRYSTON® ULTRA i pozostawić do wyschnięcia. Farbę zaleca się rozcieńczyć preparatem ACRYSTON® NORMAL w ilości około 5% wag. masy farby. Nie rozcieńczać wodą ! Farbę proponuje się nakładać pędzlem dwu- lub trzykrotnie. Po nałożeniu pierwszej warstwy farbę pozostawić do wyschnięcia (ok. 2 godz.), następnie nakładać drugą warstwę w kierunku prostopadłym do pierwszej ( malowanie krzyżowe). Analogicznie postępować przy trzeciej warstwie.
Bardzo dobrą metodą aplikacji farby ACRYSTON® STANDARD jest  natrysk pneumatyczny. Metoda ta pozwala uniknąć powstawania „sznarów” po pędzlu. Przy aplikacji natryskowej należy rozcieńczyć farbę preparatem ACRYSTON® NORMAL do około 2,5 % wag. masy farby.
Parametry natrysku należy dobrać indywidualnie.
Orientacyjne wartości parametrów mogą być następujące:
- ciśnienie powietrza na wyjściu z kompresora: około 4,4 – 4,6 bar,
- średnica dyszy wylotowej pistoletu: 2,5 – 3,0 mm,
- długość węża ciśnieniowego między kompresorem a pistoletem: 10 m.
Stosować jednokrotną aplikację.

Temp. stosowania: od +5°C do +35°C (tj. temperatura farby, podłoża i powietrza).
Po zakończeniu pracy ręce i narzędzia umyć wodą pitną.
Okres trwałości: w szczelnym, oryginalnym opakowaniu - 12 miesięcy.

Wyrób należy przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temperatur od +5C do +30C
zgodnie z obowiązującymi przepisami w transporcie.
W czasie przechowywania i transportu wyrób należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.

Dane techniczne:
Barwa: wg wzornika kolorów firmy PROTINTA
Zapach: charakterystyczny
Rozcieńczalnik: ACRYSTON® NORMAL
Wydajność: ok. 2 m2 / kg przy jednokrotnym  malowaniu

PKWiU 24.30.11-50.10

Producent:
PROTINTA Eugeniusz Szargot
53-201 Wrocław, Al. Gen. J.Hallera 153 A/16
Tel. kom. 0603  935 709
e-poczta: protinta@protinta.com.pl
internet: www.protinta.com.pl
data: kwiecień 2015

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą tylko wyżej wymienionego produktu. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie są specyfikacją jakościową i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik powinien upewnić się czy te informacje są odpowiednie i kompletne w zakresie użycia tego produktu.
 
Copyright© 2016 PROTINTA
Projekt i wykonanie: F.U.Goja
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego